FAQ คำถามที่พบบ่อย

ก่อนจะได้ไปทำงานเรือสำราญมีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. ลงทะเบียนและแนบเอกสารประกรอบสารสมัคร

2. รอเช้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำงานสัมภาษณ์พรีสกรีน (สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ)

3. รอบริษัทเรียกสัมภาษณ์รอบสุดท้ายจากบริษัทเรือ

4. ดำเนินการเตรียมเอกสารที่ตามที่บริษัทเรือขอเพิ่มเติม เช่น ตรวจประวัติอาชญากรรม, วีซ่าๆ, วัคซีน, ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ 

5. อบรม STCW  หรือชื่อเต็ม Standard of Certification and Watchkeeping ซึ่งก็คือการอบรมความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

6. รอบริษัทเรือเรียกตัวเพื่อไปลงเรือ

 
คุณสมบัติผู้สมัครสายโรงแรมบนเรือสำราญ
 
1. อายุ 21-35ปี สายงานครัวถึง40ปี
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก
3. มีประสบการณ์งานจากโรงแรมในตำแหน่งงานที่จะสมัครหรือคล้ายกับสายงานที่จะสมัคร อย่างน้อย1-2ปีหากมีประสบการณ์บนเรือสำราญมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
5. ไม่มีปัญหาเรื่องคดีอาญา และหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. ไม่เคย หรือมีญาติที่เข้าเมืองต่างๆโดยผิดกฏหมายโดยเฉพาะอเมริกา
7. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 
คุณสมบัติสปาบนเรือสำราญ
 
1. มีใบประกอบนวดขั้นต่ำ 150 ชั่วโมง
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. อายุตั้งแต่ 21-50ปี
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
5. ไม่มีปัญหาเรื่องคดีอาญา และหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. ไม่เคย หรือมีญาติที่เข้าเมืองต่างๆโดยผิดกฏหมายโดยเฉพาะอเมริกา
7. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
8. มีประสบการณ์ในการขาย(Sale)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เรือสำราญวิ่งไปไหนบ้าง
 
เส้นทางการเดินเรือมีหลากหลายมาก เราไม่สามารถเลือกเองได้ทางเรือจะเป็นคนกำหนดว่าเรา
จะได้ไปที่ไหน แต่ส่วนใหญ่เรือจะแล่นอยู่ที่ อเมริกา, ยุโรป และเอเชียตามลำดับ
 
 
 
 
Visitors: 48,806